ЦЕНИ НА УСЛУГИ

1. СЧЕТОВОДСТВО

Формирането на цените на услугите, предлагани от фирма Велидор в град Плевен, зависи от специфичните фактори, характерни за всяко едно дружество. С цел определяне на най-оптималната цена на предлаганата от нас услуга, Ви предлагаме следния въпросник за попълване (предоставените от Вас данни ще се третират като строго конфиденциални и ще са само за вътрешна информация на фирма ВЕЛИДОР):


2010-2013 Velidor Ltd. All rights reserved.
Правна форма на фирмата:


Дейност на фирмата:


Вносна/износна дейност:


Брой обекти:

(магазини, офиси, заведения, складове, цехове, т.н.)
Месечна документация:

(приблизителен брой входящи/изходящи фактури, банкови извлечения и т.н.)
Регистрация по ЗДДС:


Регистрация по ЗАДС:


Общ брой осигурявани лица:


Брой банкови сметки в лева:


Брой банкови сметки във валута:


Необходимост за изготвяне на отчети
на друг език (английски, немски):


Допълнителна информация:

(моля въведете допълнителна информация, която смятате за важна)
Телефон:


Лице за контакт:


e-mail:


2. ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Формите на ценообразуването при правните консултации биват абонаментно обслужване и еднократни консултации. Определянето на оптималната за Вас цена на услугата зависи от Вашето желание и ще бъде съобразено според Вашите изисквания. За повече информация, моля свържете се с нас.

3. ЕКОЛОГИЯ

Услугите, свързани с екологията, могат да са както част от пълен комплект обслужване (счетоводно, трудово-правно, финансово), така и ползване само на еколог-консултант за нуждите на Вашето дружество. Поради тази причина формирането на цената на услугата се определя едва след контакт с нас и уточнение на параметрите на съвместната работа.

4. ПРОЕКТИ

Поради специфичността на този вид услуги, ценообразуването става единствено след предварителни консултации с нас.

5. ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ

Определянето на цените на услугите за всички други видове консултации се уточняват след влизане във връзка с нас и допълнително уточнение както на Вашите изискванията, така и на нашите възможности за оказване на консултантска помощ.
Моля, въведете ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ и ТЕЛЕФОН (или E-MAIL) преди да изпратите запитването.