ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

Опазването на околната среда и взаимодействието на екологията с работните процесите във всяко едно предприятие добиват все по-голямо значение в настоящата икономическа среда, засягайки в пълна степен работата на всяка една фирма.

Задължението от предоставяне на актуална информация на заинтересованите от екологията институции създава необходимостта от поддържане на специалист, отговарящ за събирането, подготвянето и представянето на изискуемите данни. Нерядко за изпълнението на тези дейности се определя сътрудник от друго звено в предприятието, който, от една страна, не разполага със специфичните знания и опит за подготвянето на желаните справки, свързани с екологията, а от друга страна не допринася в пълна степен в отдела си, към който първоначално е назначен.

Фирма Велидор в град Плевен Ви предлага решение, с което както да оптимизирате работата на сътрудниците си, така и да сте винаги изрядни пред инстанциите, свързани с екологията - ние ще Ви предоставим специалист-еколог с богат практически опит за подготовката и поддържането на следната документация:
  • месечни отчети за:
- вещества, разрушаващи озоновия слой
- шум
- радиация
- води
- въздух
- отпадъци
  • управление на химичните вещества
  • годишни отчети за РИОСВ и МОСВ по гореспоменатите класификатори

За повече въпроси относно пълния набор от предлаганите от нас услуги в областта на екологията, моля свържете се с нас.
ЕКОЛОГИЯ
______________________________ 
   
    Екологични услуги
  _____________________________

    Консултации, свързани с екология
  _____________________________
2010-2013 Velidor Ltd. All rights reserved.