2010-2013 Velidor Ltd. All rights reserved.
... как да прекратя трудов договор ...

... колко високи са осигуровките ...

... колко ми е коефициентът за пенсия ...

не знаете?   питайте  нас 
... време е за тримесечния отчет ...

... годишно данъчно приклюване ...

... Konsolidierung mit der Zentrale ...

сложно?   да помогнем 
... договорът добър ли е за мен ...

... дали да обжалвам това решение ...

... да запиша промените в Търговския регистър ...

неясно?   ние знаем как 
... управление на отпадъците  ...

... верификация на емисии CO2 ...

... рециклиране на отработени моторни масла ...

неизвестно?   не и за нас 
... изготвяне на бизнес план ...

... финансиране по Европейски фонд ...

... реализиране на общински проект ...

невъзможно?   напротив 
... счетоводителят ми не
отговаря на моите изисквания ...

... проблемите ми така
и не се решават ...

... чувствам се един от многото ...

познато  елате при нас